Tabăra de Vară - Detalii despre program

Dispoziţii generale:

Cluburile “Împreună pentru Natură” au ca scop educaţia eco-civică prin copii.

Cluburile funcţionează ca structuri ale Asociaţiei Ecosophia, sub patronajul acesteia, în cadrul proiectului “Împreună pentru Natură” iniţiat în anul 2003. Proiectul are ca obiectiv principal sensibilizarea populaţiei în ceea ce priveşte protecţia mediului, exploatarea naturii, conservarea diversităţii biologice.

Copiii şi profesorii care au participat în primul an la concursul “Împreună pentru Natură” deţin statutul de membrii fondatori ai cluburilor locale.

Activitaţile principale ale cluburilor sunt cele din cadrul proiectului “Împreună pentru Natură”: concursul ecologic pentru copii, seminarii periodice, excursii şi tabere ecologice.

Pentru înfiinţarea clubului trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1. Şcoala dumneavoastră să fi participat anii trecuţi, sau să participe în acest an la concursul ecologic “Împreună pentru Natură”. Membrii echipei care au participat în primul an la concurs, atât elevi cât şi profesori, sunt numiţi membrii fondatori ai clubului local.

2. Conducerea şcolii trebuie să completeze şi să trimită către Asociaţia ECOSOPHIA scrisoarea de adeziune.

3. Adunarea generală a membrilor fondatori ai clubului va stabili, prin vot, componenţa consiliului de conducere.

4. Consiliul de conducere va fi format din: preşedinte, responsabil cu activităţile clubului , responsabil cu managementul informaţiei, responsabil cu strângerea cotizaţiei, profesor coordonator de proiect (din consiliul de conducere trebuie obligatoriu să facă parte şi un profesor).

5. Conducerea şcolii trebuie să dea acordul pentru desfăşurarea activităţilor clubului în incinta şcolii şi să amenajeze un loc special pentru afişarea informaţiilor despre club şi a pozelor sau a afişelor “Împreună pentru natură”.

6. Minim un profesor să fie de acord să devină îndrumătorul copiilor.

7. Să fie respectat regulamentul general de funcţionare al clubului si să se conceapă, de către membrii fondatori ai clubului, planul de management al clubului nou înfiinţat.

Planul de management trebuie să conţină:

1. Numele, sigla, sloganul şi mascota clubului

2. Componenţa consiliului de conducere al clubului

3. Planul şi frecvenţa întâlnirilor periodice ale membrilor Clubului

4. Organizarea programului de comunicare şi schimb de informaţii cu sediul central: rapoartele periodice de activitate, primirea şi difuzarea informaţiei, etc.

5. Structurarea paginii web a clubului care va fi gazduită de site-ul www.ecosophia.ro , precum şi actualizarea periodică a acesteia

6. Stabilirea planului de activităţi

7. Stabilirea strategiei privind atragerea de noi membrii în club şi fonduri.

Drepturile şi obligaţiile consiliilor de conducere ale cluburilor locale:

1. Organizarea activităţiilor cluburilor locale.

2. Reglementarea prezenţei membrilor cluburilor la acţiunile iniţiate de cluburi sau de Asociaţia Ecosophia.

3. Prezentarea regulamentului fiecărui nou membru.

4. Primirea în cadru oficial a noilor membrii pe baza a cel puţin trei recomandări scrise ale membrilor fondatori şi susţinute în faţa membrilor clubului.

5. Examinarea şi rezolvarea sesizărilor şi propunerilor cluburilor locale şi transmiterea lor Asociaţiei Ecosophia.

6. Strângerea cotizaţiei lunare în valoare de 1 RON de persoană. Cotizaţia o plătesc toţi membrii cu excepţia membrilor fondatori.

7. Comunicarea permanentă cu sediul central prin e-mail pe adresa ecosophia@gmail.com, office@ecosophia.ro sau prin telefon sau/şi fax 021.610.61.14

8. Organizarea întâlnirilor periodice cu autorităţile locale pentru a le prezenta sesizările şi propunerile membrilor clubului. Clubul trebuie să se implice serios în deciziile care se iau la nivel local în domeniul mediului şi al exploatării lui.

9. Redactarea tabelelor de prezenţă pentru fiecare întâlnire sau acţiune în parte.

10. Redactarea unui raport de activitate lunar, care va fi publicat în revista cluburilor: Ecolandia şi pe pagina web a clubului. Fiecare club va avea propria pagina web, unde vor fi afişate fotografii, compuneri, referate, articole, etc, realizate de membrii clubului.

Drepturile şi obligaţiile membrilor cluburilor locale

1. Copiii şi profesorii care au participat în 2004 şi 2005 la concursul Împreună pentru natură primesc automat statutul de membrii fondatori ai clubului şi sunt scutiţi de la plata cotizaţiei lunare.

2. Copiii care doresc să se înscrie în club, respectiv să devină membrii ai clubului, trebuie să plătească o cotizaţie lunară simbolică de 1 leu nou.

3. Membrii cluburilor vor avea acces la toate activităţile iniţiate de Asociaţia

ECOSOPHIA: întâlniri, seminarii, evenimente, concursuri, tabere şi

excursii ecologice.

4. Membrii cluburilor vor primi periodic materiale informative legate de natură şi protecţia mediului.

5. Membrii cluburilor vor beneficia în mod egal de toate dotările sau materialele pe care cluburile le vor primi.

6. Membrii cluburilor vor lua parte activ la toate hotărârile legate de activităţile cluburilor, putând să propună noi proiecte sau noi direcţii de activitate.

7. Membrii cluburilor vor fi susţinuţi eficient de Asociaţia Ecosophia în orice acţiune care presupune sesizarea unei abateri de la normele legale de protecţie a mediului sau în faţa oricărui alt abuz faţă de natură sau de încălcare a drepturilor omului.

8. Membrii cluburilor sunt obligaţi să respecte regulamentul în vigoare şi să aibă în cadrul clubului şi în afara lui un comportament adecvat cu statutul de membru al unui club ecologic.

9. Membrii cluburilor au obligaţia să nu defăimeze indiferent prin ce mijloace, numele şi însemnele clubului.

10. Nici un membru al cluburilor “Împreună pentru natură” nu îşi poate însuşi munca altui membru al clubului fară a avea acordul acestuia şi fară a preciza contribuţia acestuia la produsul final pe care îl realizează.

11. Membrii cluburilor trebuie să informeze reprezentanţii Asociaţiei Ecosophia despre toate activităţile sau acţiunile pe care vor să le iniţieze în numele clubului.

12. În conformitate cu acordul realizat împreună cu direcţiunile şcolilor implicate în proiectul “Împreună pentru natură”, membrii cluburilor locale au obligaţia să afişeze în locurile special amenajate materialele promoţionale ( afişe, fotografii ... etc.) şi să le păstreze în condiţii bune. (În caz de deteriorare să le schimbe).

Organizarea acţiunilor iniţiate de ECOSOPHIA

1. Consiliile de conducere ale cluburilor vor fi informate din timp despre toate acţiunile pe care asociaţia le propune. Pentru o bună desfăşurare a activităţilor, consiliile de conducere trebuie să confirme în scris prezenţa la acţiuni, sau orice fel de modificare pe care o propun în program.

2. Consiliile de conducere trebuie să anunţe în scris numărul de participanţi la fiecare acţiune.

3. În cazul acţiunilor care au nevoie de aprobarea autorităţilor locale, acest lucru trebuie comunicat din timp, pentru a putea fi obţinute toate aprobările necesare.

4. Consiliile de conducere au obligaţia de a anunţa Asociaţiei ECOSOPHIA orice acţiune pe care doresc să o desfăşoare în cadrul clubului.

5. ECOSOPHIA se dezice de orice acţiune a cluburilor locale despre care nu a fost informată.

Comunicate de presă

Articole

Bizonii au fost la Bucureşti!

Vine nationala

Echipa TVR e aproape completa!


LINKURI UTILE

Carousel Component Example - JavaScript Load
  Website realizat de www.csdesign.ro © 2010
Copyright 2010 © Ecosophia. Toate drepturile rezervate.